Translations of help pages requested

Primarily for posting announcements and important information for users, new and old
joachim
Posts: 79
Joined: 23 Nov 2007 10:04

Post by joachim »

I forgot the title of the thing.

'What's it all about' becomes 'Waar gaat het allemaal over?'


joachim
joachim
Posts: 79
Joined: 23 Nov 2007 10:04

Post by joachim »

This is the second chapter of the help text:


Hoe kan ik partituren opzoeken en downloaden?

ChoralWiki:Advanced search
Advanced Search
De 'advanced search'-optie is een krachtige zoekmachine die de CPDL database met partituren, componisten en teksten doorzoekt. U kan met ongeveer elk denkbaar zoekcriterium aan de slag, of combinaties maken van meerdere zoektermen. Houdt u er wel rekening mee dat de zoekmachine voornamelijk op Engelse termen zal reageren, daar dit de voertaal is op CPDL.
Als u na het invullen van de zoektermen op <b>Go</b> klikt, zoekt het programma naar een <i>exacte</i> overeenkomst met uw zoektermen (bijvoorbeeld 'Wolfgang Amadeus Mozart'). Lukt dit niet, dan krijgt u een lijst met zoekresultaten uit de doorzochte tekst.
Klikt u op <b>Search</b>, dan doorzoekt de machine de volledige CPDL-tekst, zonder zich te bekommeren om exacte paginatitels. Bemerk dat de wiki-software alleen kan zoeken op termen van meer dan 3 tekens.
Zo kan u bijvoorbeeld ingeven:
• bach
• fauré agnus dei
• mass SATB
• mass haydn
• madrigal
• secular byrd
• modern SATB english
• easter charles wood
• early 20th century music
• Ave verum corpus (Wolfgang Amadeus Mozart)
Inhoud
[verbergen]
• 1 Zoeken op titel
• 2 Zoeken op componist / arrangeur
• 3 Zoeken op muzikaal-historische periode
• 4 Zoeken op genre
• 5 Zoeken op bezetting
• 6 Zoeken op (deel van) tekst
• 7 Zoeken op taal of nationaliteit

Zoeken op titel
Alle partituren op CPDL hebben uiteraard een titel. Kent u die, dan kan u hem invoeren in het zoekvenster en op <b>Go</b> klikken.
U kan de titel ook gedeeltelijk invoeren, of de titel van een onderdeel uit een groter werk.
Zo bijvoorbeeld:
• ave verum corpus (voert u direct naar de pagina)
• ave verum (u krijgt alle pagina's met 'Ave verum' in de titel - Fauré, Liszt, enz.)
• ave (u krijgt 'Ave Maria', 'Ave maris stella', 'Ave regina coelorum', enz.)
Zoeken op componist / arrangeur
Ook deze namen kan u als zoekterm gebruiken. Iedere componist heeft een eigen pagina, waar alle beschikbare werken worden vermeld.
U kan zoeken op zowel voor- als familienaam, of delen hieruit, al is dat zeker bij voornamen niet de handigste methode.
Zo bijvoorbeeld:
• johann sebastian bach (voert u direct naar de Bach-pagina)
• bach (u krijgt een pagina met alle leden uit de Bach-dynastie)
• goldwin (geeft 2 resultaten: het enige werk van John Goldwin dat hier beschikbaar is, en de bijhorende componistenpagina)
Zoeken op muzikaal-historische periode
Zowel partituren als componisten worden ook volgens dit criterium ingedeeld.
Zo bijvoorbeeld:
• renaissance (u krijgt 3 mogelijkheden: werken uit de renaissance, componisten uit de renaissance, of een externe website die 'Renaissance Music' heet)
• 20th century (u krijgt een pagina met hedendaagse werken en hedendaagse componisten)
Zoeken op muzikaal genre
U kan CPDL ook doorzoeken naar een specifiek type compositie. Deze terminologie wordt alleen in het Engels herkend.
Zo bijvoorbeeld:
• anthem (u krijgt een pagina met alle anthems op CPDL)
• secular (u krijgt een lijst van alle wereldse muziek)
• mass (u krijgt een lijst van alle missen)
Zoeken op bezetting
Er bestaan verschillende manieren om partituren op te zoeken volgens het ensemble dat ze vereisen. U kan de geëikte koorterminologie gebruiken (S=Sopraan, A=Alt, T=Tenor, B=Bas). Om dubbelkorige of meerkorige muziek te vinden, scheidt u de verschillende groepen met een punt, zoals in SATB.SATB. Ook hier moet u er rekening mee houden dat de Wiki-software enkel zoekt naar termen van 4 of meer tekens. Een zoekopdracht voor de bezetting STB levert dus geen resultaten op, ook al bevat CPDL misschien wel partituren die hieraan voldoen.
Zo bijvoorbeeld:
• SATB (u krijgt de lijst met alle SATB-partituren, letterlijk duizenden exemplaren. Jammer genoeg krijgt u hiermee ook zoekresultaten voor SSATB, SATBB, of SSAT.SATB.ATBB – met andere woorden, <b>alle</b> pagina’s waar deze letters in deze volgorde op voorkomen.)
• STTB (u krijgt de lijst van alle composities voor sopraan, tenor 1, tenor 2 en bas – een veel kleiner aantal dan hierboven.)
• SATB.SATB (u krijgt een lijst van alle dubbelkorige muziek.)
Een andere, en wellicht efficiëntere manier om op dit criterium te zoeken is via Category:Voicing , waar u lijsten vindt per aantal stemmen. Per stemmenaantal zijn er dan weer subgroepen met de verschillende bezettingen per stemmenaantal. Om nog sneller te zoeken, kan u meteen deze subgroepen raadplegen, zoals in:
• Category:8 part choral music (een subgroep van Category:Voicing ), waarbij u alle muziek te zien krijgt voor 8 stemmen, met inbegrip van de dubbelkorige stukken.
• Category:SSAATTBB (een subgroep van Category:8 part choral music), waarbij u alle muziek te zien krijgt die werd gedifinieerd als éénkorig met divisi.
• Category:SATB.SATB (een andere subgroep van Category:8 part choral music ), waarbij u alle muziek te zien krijgt die werd gedefinieerd voor 2 gemengde koren.
Zoeken op (deel van) tekst.
Steeds meer partituren op CPDL hebben ook tekst- en vertaalpagina’s, allemaal bijgedragen door vrijwilligers. U kan op een willekeurig woord uit de tekst zoeken – als de tekstpagina werd aangemaakt, vindt CPDL ze voor u terug. Ook hier vereist de Wiki-software een zoekterm van minstens 4 tekens.
Zo bijvoorbeeld:
• procedenti ab utroque (dit komt voor in het <i>Tantum ergo</i> en in Victoria's Pange Lingua Gloriosi)
• if thou canst get but thither (deze zin komt enkele voor in Parry's My soul, there is a country)
Zoeken op taal of nationaliteit
De partituren op CPDL worden ingedeeld volgens hun taal, terwijl de componisten worden ingedeeld volgens hun nationaliteit, als die tenminste bekend is. U kan zoeken op één van beide criteria, of op beide tegelijk, maar steeds met Engelse zoektermen
Zo bijvoorbeeld:
• german composers (u krijgt de (lange) lijst met Duitse componisten)
• german text (u krijgt de lijst van stukken in het Duits, én van stukken waarvan CPDL een Duitse vertaling aanbiedt)
joachim
Posts: 79
Joined: 23 Nov 2007 10:04

Post by joachim »

This is the translation of the 'front page' for 'Add music'

!! I'm not quite sure about the links in nr. 3 under 'Add Choral Work' - surely they should be the other way around? I've kept the presumed mistake in my translation, though. Merry Christmas!


<div style="margin: 0; margin-right: 10px; border: 1px solid #ff1193; padding: 1em 1em 1em 1em; background-color:#ddeeff">
<center>'''Alvorens een partituur toe te voegen, is het aan te raden de [[Help:Score submission guide|<i>Handleiding bij het publiceren</i>]] door te nemen.<br>
[http://www.cpdl.org/wiki/index.php/Help ... Italian%29 {{Italian flag}}] ''La guida all'invio di spartiti è disponibile anche [[Help:Score submission guide (Italian)|in italiano]].<br> [http://www.cpdl.org/wiki/index.php/Help ... 28Dutch%29 {{Dutch flag}}] Deze pagina bestaat ook in het [[Help:Score submission guide (Dutch)|Nederlands]].''<br>
'''Deze raad geldt in het bijzonder voor nieuwe gebruikers'''</center>
</div>

Deze pagina is bedoeld voor gebruikers die een partituur of andere informatie willen bijdragen op CPDL. Als u de optie “add work” volgt, krijgt u een pagina te zien die reeds werd geformatteerd, zodat u ook kan bijdragen als u geen “wiki-codes” kent. Voor andere ingrepen moet u de instructies op de desbetreffende pagina’s volgen. U kan ook rechtstreeks pagina’s aanpassen, maar hiervoor dient u zich eerst te <b>registreren</b>. Hieronder vindt u een lijst van bijdragen die u kan leveren op CPDL. Voorlopig zijn alleen de 3 eerste toegankelijk, maar we hopen dit snel uit te breiden.

*[[Help:Score submission guide#Adding a new composer page (optional)|Een componist toevoegen]] (instructies volgen)
<!--*[http://www.cpdl.org/wiki/form/composer.htm Add Composer]-->
*[http://www.cpdl.org/wiki/form/work.htm Een partituur toevoegen, of een andere versie van een werk publiceren]
*[[Help:How can I update my previously uploaded edition?|Een partituur updaten die u eerder publiceerde]]
*Een medewerkerspagina aanmaken (nog niet beschikbaar)
*Een gratis website toevoegen (nog niet beschikbaar)
*Koorinformatie toevoegen (nog niet beschikbaar)
*Een verzameling werken, liedbundel of hymnarium toevoegen in pdf-formaat (nog niet beschikbaar)
*Een pagina toevoegen waarop verzamelde koorwerken of ‘grote werken’ (cantate, oratorium e.d.) worden toegelicht. U vindt hier de volledige titel, componist, arrangeur, librettist of andere tekstbron, uitgever, datum en plaats van uitgave, inhoudstafel. (nog niet beschikbaar).

===Een componist toevoegen===
Op CPDL wordt hoofdzakelijk gratis muziek ter beschikking gesteld. Hieruit volgt dat het enkel kan gaan om partituren die tot het publieke domein behoren, of om werken van nog in leven zijnde componisten die hier met toestemming of gebruikerslicentie worden aangeboden. Wil u weten wanneer een compositie publiek domein wordt, dan vindt u [[Help:When does music enter the public domain?|hier]] meer informatie. Als u partituren wil bijdragen van componisten die nog geen werk in het publiek domein hebben, of die nog geen werken gepubliceerd hebben, dan krijgen deze composities het label ‘unhosted’.
Het is belangrijk dat u goed nakijkt of de componist van het werk reeds gekend is op CPDL, alvorens de partituur te publiceren. Doet u dit niet, dan bestaat de kans dat het werk verloren gaat of dat er dubbele componistenpagina’s ontstaan. Is de componist nog niet bekend, dan moet u eerst een componistenpagina aanmaken. [[Help:Score submission guide#Adding a new composer page (optional)|Hier]] leest u hoe dat in zijn werk gaat. Krijgt u dit niet meteen voor elkaar, dan kan u (in het Engels) een bericht achterlaten op [http://www.choralwiki.org/phpBB2/ het CPDL forum], waarna iemand de componistenpagina voor u zal aanmaken.

===Een koorpartituur publiceren===
Allereerst moeten een paar vragen beantwoord worden:
#Bevinden uw bestanden zich reeds op een site, of wil u ze op de CPDL-site hosten? De voorkeur gaat uit naar CPDL-hosting, zo wordt vermeden dat een link naar een andere site vroeg of laat onbruikbaar zou worden.
#*De 2e stap geldt enkel als u nog nooit eerder partituren hebt bijgedragen. U moet namelijk een geregistreerd gebruiker zijn alvorens [[Special:Upload|hier]] klikt om uw bestanden te uploaden. <b>Opgelet!</b> Enkel bestanden uploaden volstaat <b>niet</b>! Als u de volgende stappen in deze handleiding niet volgt, verdwijnen uw bestanden na enkele dagen. NA het uploaden klikt u op Add Choral Work or new edition", waar u een formulier te zien krijgt. Op het formulier is onder meer plaats voorzien om de url-adressen van uw geüploade bestanden in te vullen.
#Is de componist van de partituur die u zonet bijdroeg, bekend op CPDL? Zo ja, dan kan u de onderstaande stap overslaan.
#*In het andere geval zal u een componistenpagina moeten aanmaken. De handleiding hiervoor vindt u hierboven.
#Is het werk dat u wil bijdragen reeds bekend op CPDL?
#*Ja – Volg dan deze link naar ‘nieuwe versies publiceren’: [http://www.cpdl.org/wiki/form/work.htm Add New Choral Work to Composer Page]
#*Nee – Volg dan deze link:
[http://www.cpdl.org/wiki/form/work.htm Add Choral Work to an Edition Page]
#Voor gedetailleerde instructies over het publiceren van partituren kan u [[Help:Score submission guide|hier]] terecht.
joachim
Posts: 79
Joined: 23 Nov 2007 10:04

question to fellow-translators

Post by joachim »

A number of people are working on the translation of the score submission guide into various languages. While this guide regulargly points users to this forum if they encounter any difficulties, the guide fails to mention that the forum's target language is English.

I've taken the liberty of adding this 'warning' to the Dutch version of the score submission guide whenever there is a mention of the forum. After all, if someone resorts to the help pages in, say, German, because his English isn't fluent enough, there's not much point in referring him to an English-only environment with his trouble. Perhaps something the fellow translators might consider?

Joachim
choralia
Site Admin
Posts: 2848
Joined: 05 Mar 2006 19:57
Location: Rome, Italy
Contact:

Post by choralia »

In my translation of the score submission guide into Italian I suggested just the opposite: users are supposed to submit their queries to this forum in Italian if they are unable to use English. I assumed that somebody would be able to understand and reply using some basic knowledge of the language and/or automatic translation tools (and besides my daily presence here). However, it was just an assumption. I think you are right, joachim: as CPDL contributors and users of this forum we should define a common policy concerning queries made in other languages to this forum.

What do the admins think about this?

Regards.

Max
joachim
Posts: 79
Joined: 23 Nov 2007 10:04

Post by joachim »

This is the remainder of Help paragraph 2: 'How do I find and download scores', starting with 'How do I browse titles of scores?'<b>Hoe zoek ik in titels van partituren?</b>
<br>
Om een partituur op te zoeken, klikt u gewoon op 'Music scores' in het navigatievak dat u links op iedere pagina vindt. Hierdoor krijgt u een pagina te zien die alle partituren bevat. U kan hier ook zoeken op subcategorieën.

{{Help}}


<b>Hoe kan ik bestanden downloaden?</b>
<br>
Als u een zoekresultaat krijgt voor een stuk of componist, hoeft u enkel op de bestandsnaam of het icoontje te klikken om de partituur te openen. Elke componisten- en partiturenpagina heeft bovenaan een ‘legende’, waar u de meest voorkomende icoontjes uitgelegd krijgt. Afhankelijk van het icoontje krijgt u na het klikken een pdf-bestand, midi-bestand, of wordt u doorgestuurd naar een gelinkte website waar de partituur wordt gehost. Om pdf- of bronbestanden te openen, heeft u aangepaste software nodig. Bovendien kan het nodig zijn, dat u het bestand eerst downloadt op uw eigen computer. De legende ziet u hieronder:
= BROKEN LINK = PDF FILE = MIDI FILE = POSTSCRIPT FILE Music Program = NOTATION FILE
= EXTERNAL SITE (DISCLAIMER) = EXTERNAL PDF FILE = EXTERNAL MIDI FILE = SCORE ERROR = HELP
:{{broken}}: betekent dat een link niet meer werkt. Hierop klikken heeft bijgevolg geen zin meer, u moet een andere versie van de partituur gebruiken of wachten tot een beheerder dit technisch probleem heeft opgelost.
:‘external site’: betekent dat u wordt doorverbonden met een site buiten CPDL. De Choral Library is dan ook niet verantwoordelijk voor wat u op deze sites aantreft.
:‘score error’: betekent dat iemand na het publiceren van de partituur een fout heeft gevonden, op vlak van notenleer, tekstplaatsing of andere muzikaal-technische aspecten.
<br>
(<b>belangrijk:</b> het heeft geen zin, op de icoontjes in de legende-box te klikken, u krijgt dan enkel een help-pagina te zien. De icoontjes krijgen pas zin als ze in eigenlijke partiturenpagina voorkomen.)
{{Help}}

<b>Welke software heb ik nodig?</b>
<br>
Om de CPDL-site te gebruiken heeft u, buiten uw browser, geen speciale software nodig.
Om bepaalde partituren te downloaden of te gebruiken, is echter meestal wel software vereist. De grote meerderheid van CPDL-partituren wordt aangeboden in Portable Document Format (PDF), wat inhoudt dat u ze kan openen en afdrukken met het gratis programma Adobe Reader. Om dit programma te downloaden, klikt u hieronder:
<center>
[http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html http://www.cpdl.org/wiki/images/8/80/Getacror.gif]
</center>

==Andere bestanden ==
Vermits veel verschillende mensen hun bijdrage leveren aan CPDL, zijn er ook veel verschillende software-vereisten. De meest voorkomende zijn:

* '''MIDI files:''' Dit zijn geluidsbestanden, geen partituren. De meeste Windows- en Mac-computers kunnen deze midi-bestanden afspelen zonder bijkomende software, via uw geluidskaart. Een simpele klik zou het bestand moeten openen.

* '''Sibelius files:''' Sibelius is een populair programma om partituren te maken. Om deze bestanden te openen, heeft u twee mogelijkheden: ofwel installeert u de gratis demo van Sibelius, ofwel het gratis programma Scorch, waarmee u Sibeliuspartituren kan bekijken, printen en afspelen.
** [http://www.sibelius.com/products/scorch/ Hier kan u Scorch downloaden]
** [http://www.sibelius.com/cgi-bin/downloa ... od=sibdemo Hier kan u de Sibelius demo downloaden]

* '''Finale files:''' Finale is nog zo’n wijdverbreid partiturenprogramma. Om deze bestanden te openen, af te drukken of af te spelen, heeft u de gratis Finale Viewer nodig, of het (eveneens gratis) programma Finale Notepad, waarmee u trouwens ook zelf partituren kan aanmaken.
** [http://www.pucpr.edu/diocesis/Support.html Hier vindt u de Finale Viewer]
** [http://www.finalemusic.com/notepad/ Hier vindt u Finale Notepad]

* '''Image files:''' Een aantal partituren wordt enkel aangeboden als afbeelding, wat betekent dat de partituur beschikbaar is als foto. U kan deze afbeeldingen meteen in uw browservenster bekijken en afdrukken, maar u kan aan de partituur niets veranderen, en de bestanden ook niet afspelen.

* '''Other formats:''' Een aantal partituren worden in nog andere formaten aangeboden, afhankelijk van het programma waarmee de auteur werkt. In de meeste gevallen betekent dit dat u een eigen versie van dit programma zult nodig hebben om de partituur te bekijken of te bewerken.

{{Help}}

<b>En als ik niet vind wat ik zoek?</b>
<br>
Als al uw zoekinspanningen niets opleveren, kan u een partituur ook aanvragen op het CPDL forum. Andere gebruikers kunnen uw vraag lezen en kunnen u misschien van dienst zijn door een partituur ter beschikking te stellen die zich in het publieke domein bevindt, of door zelf een uitgave te publiceren op CPDL.
* [http://www.choralwiki.org/phpBB2/viewforum.php?f=2 Hier kan u een aanvraag plaatsen (in het Engels)]
Een alternatief bestaat erin dat u CPDL een riem onder het hart steekt door even door te klikken naar SheetMusic Plus, een site waar CPDL een partnerschap mee heeft. Als u doorklikt op de link hieronder, krijgt CPDL 8% van het bedrag dat u spendeert aan partituren op SheetMusciPlus.
* [http://www.sheetmusicplus.com/a/home.html?id=71615 Buy music from SheetMusic Plus]
{{Help}}

En als er meer dan één componist dezelfde familienaam heeft?
Als dit het geval is, gebruikt CPDL een zogenaamde ‘disambiguation page’ om alle verwarring te voorkomen.
Zo bevat CPDL bijvoorbeeld partituren van meer dan één Bach: [[Johann Sebastian Bach]], [[Carl Philipp Emanuel Bach]], [[Johann Ludwig Bach]], enzovoort. Als u dus ‘Bach’ ingeeft als zoekterm, moet CPDL proberen te bepalen welke u bedoelt. In ons voorbeeld krijgt u de pagina van JS Bach te zien, en een mededeling met de reden waarom de zoekmachine dit zo oploste.
Als deze keuze toch niet de uwe is, kan u ook terecht op deze pagina: [[Bach (disambiguation)]]. Hier krijgt u alle Bachs te zien die bekend zijn op CPDL, en kan u dus de componist van uw keuze aanklikken als u niet JS wou te zien krijgen.
U kan dit eenvoudig uitproberen: aan de linkerkant van deze pagina vindt u een zoekvenster. Typ ‘Bach’ en klik op ‘Go’.
* Alle ‘disambiguation pages’ zijn hier te vinden: [[:Category:Disambiguation]].
{{help}}
Locked